E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; akvakultura məhsulları; balıqçılığa yardımçı xidmətlər

Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; akvakultura məhsulları; balıqçılığa yardımçı xidmətlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Diri balıq, Dekorativ diri balıqlar, Diri dəniz balığı, Şirin suda yaşayan diri balıqlar, Təsərrüfatda saxlanan diri dəniz balıqları, Təsərrüfatda saxlanan şirin suda yaşayan diri dəniz balıqları, Soyudulmuş təzə, Soyudulmuş təzə dəniz balıqları, Şirin suda yaşayan soyudulmuş təzə dəniz balıqları, Fermalarda saxlanan soyudulmuş təzə dəniz balıqları, Fermalarda saxlanan şirin suda yaşayan soyudulmuş təzə dəniz balıqları, Dondurulmamış xərçəngkimilər, Dondurulmamış xərçəngkimilər, Fermalarda saxlanan dondurulmamış xərçəngkimilər, Molyuskalar və şirin suda yaşayan digər onurğasız su heyvanları, Şirin suda yaşayan diri istridyələr (dəniz ilbizləri), Digər molyuskalar və şirin suda yaşayan diri su onurğasızları, Fermalarda saxlanan, şirin suda yaşayan diri istridyələr, Fermalarda saxlanan digər molyuskalar və şirin sida yaşayan diri su onurğasızları, Emal edilməmiş mirvari, Emal edilməmiş təbii mirvari, Süni yolla yetişdirilmiş, emal edilməmiş mirvari, Digər su bitkiləri, heyvanları və onların məhsulları, Mərcan və oxşar məhsullar, molyuskaların və xərçəngkimilərin və ya iynədərililərin qabığı və çanağı, mürəkkəbböcəyinin skelet lövhələri, Heyvan mənşəli təbii süngərlər, Fermalarda yetişdirilməyən dəniz yosunları və digər yosunlar, Fermalarda yetişdirilən dəniz yosunları vədigər yosunlar, Digər qruplara daxil edilməyən sair su bitkiləri, heyvanlar və onların məhsulları, Balıq ovu və su bitkilərinə yardımçı xidmətlər, Balıq ovuna yardımçı xidmətlər, Su bitkilərinə yardımçı xidmətlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus