E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Oturmaq üçün mebellər və onların hissələri; mebellərin hissələri

Oturmaq üçün mebellər və onların hissələri; mebellərin hissələri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Oturmaq üçün mebellər və onların hissələri, Metal karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər, Ağac karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər, Digər qruplara daxil edilməyən oturmaq üçün sair mebellər, Oturmaq üçün mebellərin hissələri, Mebelin hissələri (oturmaq üçün mebellərdən başqa)

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus