E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlər

Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar, Yun sviterlər, cemperlər, puloverlər, ciletlər, kardiqanlar, Kişi və oğlanlar üçün yun sviter, cemper, pulover, kardiqanlar, Qadın və qızlar üçün yun sviter, jilet, kardiqanlar, Tərkibində 50%-dən çox yun olan sviterlər, puloverlər, Yüngül nazik trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər, Yüngül nazik pambıq trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər, Yüngül nazik kimyəvi lifli trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər, Pambıq sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar, Kişi və oğlanlar üçün pambıq sviter, cemper, pulover, kardiqanlar, Qadın və qızlar üçün pambıq sviter, jilet, kardiqanlar, Kimyəvi liflərdən sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar, Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, cemper, pulover, kardiqanlar, Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, jilet, kardiqanlar, Sair materiallardan sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus