E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Nişasta və nişasta məhsulları

Nişasta və nişasta məhsulları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Nişasta və nişasta məhsulları; digər qruplara daxil edilməyən şəkər və şəkər siropları, Nişastalar, inulin; buğda özü, dekstrinlər və digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar, Nişastalar, Buğda nişastası, Qarğıdalı nişastası, Kartof nişastası, Sair nişastalar, İnulin, Quru və nəm buğda yapışqanı, Dekstrinlər və sair şəkli dəyişdirilmiş nişastalar, Tapiok və lopa, qranul şəklində nişasta alınan onun əvəzediciləri, Qlükoza və qlükozadan siroplar; fruktoza və fruktozadan siroplar; invert şəkəri; digər qruplara daxil edilməyən şəkər və şəkər siropları, Qlükoza və qlükoza siropu, Fruktoza, fruktoza siropu, izoqlukoza, Maltodekstrin və maltodekstrin siropu, Şəkər əsaslı caramel, Nişasta əsaslı caramel, Sair məhsullar, Qarğıdalı yağı, Təmizlənməmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları, Təmizlənmiş (saflaşdırılmış) qarğıdalı yağı, Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus