E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair mədənçıxarma sənayesi məhsulları

Digər qruplara daxil edilməyən sair mədənçıxarma sənayesi məhsulları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu olan mədən süxurları, Qiymətli və yarımqiymətli daşlar; sənaye almazları, emal edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq doğranmış, sındırılmış süngər daşı; sumbata, təbii korund, təbii süleyman daşı və sair təbii abrazivlər, sair minerallar, Qiymətli və yarımqiymətli daşlar (sənaye almazından başqa), emal edilməmiş, yaxud adi doğranmış kobud hissələr, Sortlaşdırılmamış almaz, qeyrisənaye almazı, emal edilməmiş və ya sadəcə mişarlanmış, bölünmüş və ya ilkin emal edilmiş almaz, Emal edilməmiş qiymətli və yarımqiymətli sair daşlar, Sənaye almazları; emal edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq, doğranmış kobud hissələr;sumbata; təbii korund, təbii, sülüyman daşı və sair təbii abrazivlər; sair minerallar,  Pemza, təbii abraziv materiallar, Emal edilməmiş sənaye almazı, Sair minerallar, Təbii qrafit və sənaye təyinatlı kvars, Təbii qrafit, Sənaye təyinatlı kvars və kvarsitlər, Diatomitlər, Asbest , Sair minerallar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus