E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Alüminium

Alüminium

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Emal edilməmiş alüminium, Süni korunddan başqa, alüminium oksid, Alüminiumdan və onun ərintilərindən yarımfabrikatlar, Alüminium tozları və axçaları, Alüminium çubuqlar, millər və profillər, Alüminium məftil, Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olan alüminium tavalar, lövhələr, zolaqlar və lent, Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan alüminium falqalar, Böyük və kiçik diametrli alüminium borular və ya borular üçün fitinqlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus