E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Əsas çuqun, polad və ferroərintilər

Əsas çuqun, polad və ferroərintilər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Çuqun və poladdan ilkin məmulatlar, Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun, Ferro-ərintilər, Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olan ferromanqan, AKPB məhsulları siyahısına daxil edilməyən ferroərintilər, Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olmayan ferromanqan, Ferroxrom, Ferronikel, Sair ferroərintilər, Dəmirin birbaşa bərpası yolu ilə əldə edilən metal məhsulları sair məsaməli dəmir; tərkibində əsas element minimum 99,94% təşkil edən parçalar, okatışlar şəklində və ya oxşar formalarda olan dəmir, Külçə çuqun və ayna çuqundan, yaxud poladdan toz və qranula, Xam polad, Qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar, Paslanmayan poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar, Sair mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar, Sonradan emal edilməmiş, isti yayılmış, isti dartılmış mürəkkəb poladdan məhsullar, İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı döyülmüş məhsullar, İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar, İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar,  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar, İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair polad ərintisindən yastı əyilmiş məhsullar, İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar (silisiumlu-elektrotexniki polad məhsullarından başqa), Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Örtüklü və ya metala tutulmuş və yüksək dərəcədə qızdırılmış poladdan və silisiumlu -elektro-texniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Eni 600 mm-dən şox olan silisiumlu-elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Eni 600 mm-dən şox olmayan silisiumluelektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar, Eni 600 mm-dən şox olmayan yüksək dərəcədə qızdırılmış poladdan yastı əyilmiş məhsullar, İsti emal edilmiş polad millər və çubuqlar, İsti yayılmış, sərbəst sarınmış, qeyri-mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar, İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş poladdan sair millər və çubuqlar, İsti yayılmış, sərbəst sarınmış paslanmayan poladdan millər və çubuqlar, İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş paslanmayan poladdan sair millər və çubuqlar, İsti yayılmış, sərbəst sarınmış sair mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar, İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan sair millər və çubuqlar, İçiboş buruqlu millər və çubuqlar, İsti emal edilmiş açılan polad kəsiklər, polad təbəqələr və dəmiryolu və ya tramvay yolları üçün polad tikinti materialları, İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş qeyri- mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər, İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş paslanmayan poladdan açılan kəsiklər, İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər, Poladdan şpunt dirəklər və qaynaq edilmiş açılan kəsiklər, Dəmir yolları və tramvay yolları üçün polad konstruksiyalar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus