E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Təbəqə şüşə

Təbəqə şüşə

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Float-şüşə, Başqa üsulla emal edilməmiş tökmə, prokat, dartılmış və ya üfürülmüş, təbəqələrlə şüşə,Təbəqə float-şüşə və təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus