E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Plastmasdan tikinti məmulatları

Plastmasdan tikinti məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Plastik kütlədən tikinti məmulatları; döşəmələr üçün linelium və möhkəm qeyri-plastik məmulatlar, Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya plitka şəklində örtük, Plastmas vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları, Plastmas çənlər, sisternlər, baklar və tutumu 300 litrdən çox olan oxşar tutumlar, Qapılar, pəncərələr, çərçivələr, qapı astanaları, pəncərə qapaqları, jalyuzlər, oxşar məmulat və onların hissələri, Döşəmələr üçün linelium və möhkəm qeyri-plastik məmulatlar elastik döşəmə örtükləri, məsələn, linolium kimi döşəmə örtükləri, Digər qruplara daxil edilməyən plastmasdan tikinti məmulatları, Plastmasdan yığma tikinti konstruksiyalar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus