E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Batareyalar və akkumulyatorlar

Batareyalar və akkumulyatorlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

İlkin elementlər, ilkin elementlərin batareyaları və onların hissələri, İlkin elementlər, ilkin elementlərin batareyaları, İlkin elementlər və ilkin elementlərin xarici həcmi 300 kub sm-dək olan batareyaları, İlkin elementlər və ilkin elementlərin xarici həcmi 300 kub sm-dən çox olan batareyaları, İlkin elementlər və ilkin elementlərin batareyalarının hissələri, Elektrik akkumulyatorları və onların hissələri, Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu akkumulyatorları, Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu akkumulyatorlarından başqa, qurğuşun-turşu akkumulyatorları, Nikel-kadmium, nikel-dəmir və sair elektrik akkumulyatorları, Elektrik akkumulyatorlarının hissələri, o cümlədən separatorlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus