E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatları

Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Odadavamsız saxsı tikinti kərpicləri, döşəmə üçün bloklar, C daşıyıcı saxsı bloklar və ya doldurma blokları və s., Taxtapuş kirəmiti, deflektorlar, bacalara və yaxud ventilyasiya borularına çəkilən üzlük, memarlıq bəzəkləri və sair saxsı tikinti məmulatları, Saxsı borular, izolyasiyaedici boru kəmərləri, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus