E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Plastmasdan qablaşdırma məmulatları

Plastmasdan qablaşdırma məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Polietilendən kisə və çantalar, o cümlədən konusvari, Polietilendən başqa, digər plastmas kisələr və çantalar, o cümlədən konusvari, Plastmas qutular, çantalar, torlu taralar və oxşar məmulatlar, İri həcmli plastmas butulkalar, adi butulkalar, flakonlar və oxşar məmulatlar, Plastik kütlədən sair qablaşdırma məmulatları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus