E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları və onların hissələri, Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar, Şaxtanın üstündə yerləşdirilən şaxta qaldırıcı qurğuların bucurqadları; yeraltı işlər üçün xüsusi bucurqadlar; sair bucurğadlar, kabestanlar, Domkratlar; nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə edilən mexanizmlər, Derrik-kranlar; qaldırıcı kranlar; səyyar qaldırıcı fermalar, dayaqlı transportyorlar və qaldırıcı kranı olan emalatxana-avtomobillər, Çəngəlağızlı yükvurma avtomobilləri, sair yükvurma maşınları; dəmir yolu stansiyalarının perronlarında istifadə etmək üçün traktorlar, Liftlər, skip qaldırıcıları, eskalatorlar və hərəkət edən piyada yolları, Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkətdə olan pnevmatik qaldırıcılar və sair qaldırıcı və konveyerlər, Sair qaldırıcı-nəqliyyat, yükvurma və yükboşaltma avadanlığı, Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının hissələri, Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar, qreyferlər və ağızlar, Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar, qreyferlər və ağızlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus