E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Alt paltarları

Alt paltarları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Trikotaj və toxunma alt paltarları, Kişi və ya oğlanlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj köynəklər, Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər və alt köynəkləri, Kişi və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kalson, tuman, pijama, xalat və oxşar məmulatlar, Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar, Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar, Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar, Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, batniklər və köynəklər, Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tuman, alt yubka, triko, gecə köynəyi, xalat və oxşar məmulatlar, Qadın və ya qızlar üçün tuman, pantalon və trikolar, Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar, Qadın və ya qızlar üçün hamam xalatları və penyuarlar, Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar, Maşın və ya əllə toxunmamış sair alt paltarları, Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər, Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər, Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər, Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər, Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan köynəklər, Kişi və ya oğlanlar üçün şort ilə maykalar və sair maykalar, tumanlar, kalsonlar, pijamalar və xalatlar, Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar, Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri pijamalar, Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri., xalat və s., Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan bluzka, köynək və batniklər, Qadın və ya qızlar üçün şort ilə maykalar və sair maykalar, tumanlar, alt yubkalar, triko, gecə köynəkləri, çimmə xalatları, ev xalatları və oxşar məmulatlar, Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəyi və pijamalar, Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri, Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri, Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan gecə köynəkləri, Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları, Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkaları, Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkaları, Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan alt yubkaları,  Qadın və ya qızlar üçün xalat, pantalon və s.-lər, Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalat, pantalon və s.-lər, Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən xalat, penyuar və s., Qadın və ya qızlar üçün jilet, köynək və üzgüçü tumanları ,Qadın və ya qızlar üçün pambıq jilet, köynək və üzgüçü tumanları, Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən jilet, köynək və üzgüçü tumanları, Qadın və ya qızlar üçün başqa qruplara daxil edilməyən sair materiallardan xalat, alt yubka və s.-lər, Büstqalterlər, korsetlər, kəmərlər, corabbağı və oxşar məmulat və onların hissələri, Büstqalterlər, Kəmərlər və tuman-kəmərlər, Corabbağı və oxşar məmulatlar, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tenniskalar, şort ilə maykalar və sair maykalar, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tenniskalar, şort ilə maykalar və sair maykalar, Pambıq trikotaj tenniskalar, Sair materiallardan tenniskalar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus