E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikalar

Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikalar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Polimerlər əsasında boyaqlar və laklar, Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar, Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar, Sair boyaq və laklar və onlarla əlaqədar məhsullar; rəssamlar üçün boyaqlar və mətbəə boyaqları, Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement, Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər, Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s., Mətbəə boyaqları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus