E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Avtonəqliyyat vasitələri üçün gövdələr; qoşqular və yarımqoşqular

Avtonəqliyyat vasitələri üçün gövdələr; qoşqular və yarımqoşqular

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Avtomobil gövdələri, Qoşqular və yarımqoşqular; konteynerlər, Bir və ya bir neçə üsulla yükləri daşımaq üçün xüsusi nəzərdə tutulan konteynerlər, Yaşayış və ya turizm üçün qoşqular və yarımqoşqular, Sair qoşqular və yarımqoşqular, Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri, Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri, Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri, Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri, Qatarların və yaşayış qoşqularının texniki təchizatı

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus