E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən emal edilmiş, konservləşdirilmiş meyvə və tərəvəz

Digər qruplara daxil edilməyən emal edilmiş, konservləşdirilmiş meyvə və tərəvəz

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Dondurulmuş tərəvəz, Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz, Qurudulmuş tərəvəz, Doğranmış və bağlanmış meyvə və tərəvəz,  Konservləşdirilmş tomat, Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservisi, Qatılaşdırılmamış tomat pastası, Qatılaşdırılmış tomat pastası, Sirkəsiz hazırlanmış və konservləşdirilmiş göbələk, Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz, Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud, lobya zeytun, qarğıdalı və s, Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları, Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş lobya, Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş noxud, Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş sair tərəvəzlər (kartofdan başqa) , Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair yeməli hissələri, Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş tərəvəz, Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş qoz-fındıq, Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş bitkilərin sair yeməli hissələri, Emal edilmiş və konservləşdirilmiş meyvə və qozfındıq, Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq, Cemlər, meyvə jeleləri və meyvə, yaxud qoz-fındıq püreləri və pastaları, Sitrus meyvələrindən cem, marmelad və s, Sair cem və marmeladlar, Qovrulmuş, duza qoyulmuş və ya başqa üsulla emal edilmiş qoz-fındıq, yerfındığı, Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş yerfındığı, Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair qozfındıq, Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış, lakin birbaşa qidada istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr, Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair meyvələr, Qurudulmuş üzüm, Sair qurudulmuş üzüm, Sitrus meyvələrin və bostan bitkilərinin təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və duzlanmış qabıqları,  Ərik, şaftalı və gavalıların çəyirdəkləri və ləpələri, Tərəvəz xammalı və tərəvəz tullantıları, tərəvəz qalıqları və aralıq məhsulları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus