E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Yazı kağızları

Yazı kağızları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız və sair surətçıxarma və ya köçürmə kağızı; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları; özüyapışan və ya yapışqanlı kağız, Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız, surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset təbəqələr və sair, Zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız, Zolaq şəkilli və ya rulonda yapışqanlı kağız, Kağızdan və ya kartondan zərflər, poçt açıqçaməktubları, adi poçt açıqçaları (otkrıkaları); kağız dəftərxana ləvazimatı olan qutular, Zərflər, Şəkilsiz poçt açıqçaları və s., İçində kağız dəftərxana ləvazimatı olan kağız və ya karton qutular, Dəftərxana ləvazimatlarından, kağız və ya kartondan jurnallar, mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar, Yazı və ya çap üçün, yaxud başqa qrafika məqsədləri üçün istifadə edilən basma naxışlanmış, büzmələnmiş və ya perforasiya edilmiş sair kağız və karton, Çap edilmiş, basmanaxışlı və ya dəlinmiş məktub və s. üçün karton və kağız, Orqtexnika üçün kağız, Yazı kağızlarının istehsalının bir hissəsi kimi submqavilə əməliyyatları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus