E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Yağ və piylər

Yağ və piylər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Təmizlənməmiş heyvan yağları və piyləri, onların fraksiyaları, Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin, Balıq və dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənməmiş sair heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları, Təmizlənməmiş bitki yağları, Təmizlənməmiş soya yağları, Təmizlənməmiş yer fındığı yağı, Təmizlənməmiş zeytun yağı, Təmizlənməmiş günəbaxan yağı, Təmizlənməmiş pambıq-toxumu yağı, Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı, Təmizlənməmiş palma yağı, Təmizlənməmiş kokos yağı, Təmizlənməmiş sair bitki yağları, Pambıq linti (tiftiyi), Pambıq linti (tiftiyi), Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları; yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz, Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları, Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz, Təmizlənmiş yağlar, qalıqlardan başqa, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş soya yağları və onların fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş yerfındığı yağı və onun fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş günəbaxan yağı və onun fraksiyaları,  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyalarıxardal yağı və onların fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma yağı və onun fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş kokos yağı və onun fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və onların fraksiyaları; kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa), Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və onların fraksiyaları, Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa), Tam emal edilməmiş, hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları, Tam emal edilməmiş, hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları, Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan yağları, Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla); deqra; tərkibində yağlar və heyvan, yaxud bitki mumu olan maddələrin emalından alınan tullantılar, Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla)

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus