E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sair əlvan metallar

Sair əlvan metallar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Emal edilməmiş nikel; nikel metallurgiyasının aralıq məhsulları, Emal edilməmiş nikel, Nikel şteyni, nikel oksidlərinin aqlomeratları və nikel metallurgiyasının sair aralıq məhsulları, Nikeldən və ya nikel ərintilərindən yarımfabrikatlar, Nikel tozu və axçaları, Nikel çubuqlar, millər, profillər və məftillər, Nikel tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, Böyük və kiçik diametrli nikel borular və borular üçün fitinqlər, Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, tərkibində metallar və ya onların birləşmələri olan kermetlər, kül və qalıqlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus