E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Optik cihazlar və fotoavadanlıqlar

Optik cihazlar və fotoavadanlıqlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Fotoavadanlıq və onun hissələri, Fotokameraların, kinokameraların, proyektorların, fotoböyüdücülərin və ya fotokiçildicilərin obyektivləri, Çap lövhələrinin və silindirlərinin hazırlanması üçün fotokameralar; sənədləri mikroplyonkalara, mikrofişlərə çəkmək üçün fotokameralar və s., Rəqəmli kameralar, Fotoşəkili dərhal çap etmək üçün fotokameralar və sair fotokameralar, Kinokameralar, Kinoproyektorlar; slayd proyektorları; sair təsvir proyektorları, Fotoalışqanlar; fotoböyüdücülər; fotolaboratoriyalar üçün aparatlar; neqatoskoplar, proyeksiya ekranları, Mikrofilmləri, mikrofişləri və sair mikrodaşıyıcıları tutuşdurub yoxlamaq üçün qurğular, Fotoavadanlığın hissələri və ləvazimatları, Sair optik cihazlar və onların hissələri, Optik liflər, qütbləşdirici materiallardan təbəqələr, lövhələr; obyektivlər, filtrlər və s, Binokllar, monokllar və sair optik teleskoplar; sair astronomik cihazlar; optik mikroskoplar, Maye kristallarla cihazlar; lazer diodlarından başqa, lazerlər; digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatlar, Binoklların, monoklların və sair optik teleskopların, sair astronomik cihazların və optik mikroskopların hissə və ləvazimatları, Maye kristallarla cihazların; lazer diodlarından başqa, lazerlərin; digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatı

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus