E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Plastmas lövhələr, zolaqlar, borular və profillər

Plastmas lövhələr, zolaqlar, borular və profillər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastmas, çubuqlar,millər və profillər, Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastmas, çubuqlar, millər və profillər, Plastmas borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar və onların fitinqləri, Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni örtüklər, sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar, Plastmasdan sair borular, borucuqlar, qolçaqlar, şlanqlar və fitinqlər, Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar, Plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar, Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar, Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus