E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Metal formalaşdıran maşınlar

Metal formalaşdıran maşınlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Metalın lazerlə emalı üçün dəzgahlar və oxşar tipli dəzgahlar; mərkəz hissələri emal edən dəzgahlar və s, Lazerin, ultrasəsin və s. köməyi ilə materialı çıxartmaq yolu ilə ixtiyari materialın emalı üçün dəzgahlar, Mərkəz hissələri emal edən dəzgahlar; aqreqat dəzgahları və metalların emalı üçün çoxalətli dəzgahlar, Metal emalı üçün xarrat, oyma, dəlmə və frezer dəzgahları, Metalkəsən tokar dəzgahları, Dəlmə, oyma və frezer dəzgahları; digər qruplara daxil edilməyən yivaçan və ya qaykaaçan dəzgahlar, Tilişkə çıxarma, itiləmə, pardaxlama, yetirmə, doğrama maşınları, Metalın yonma maşınında emalı, doğranması, kəsilməsi və ya başqa üsullarla kəsilməsi üçün dəzgahlar, Metal emalı üçün sair dəzgahlar, Metalın əyilməsi, kənarəyilməsi və ya düzəldilməsi üçün maşınlar, Kəsmə, dəlmə və deşmə maşınları, Döymə və ya ştamplama maşınları və çəkicləri; hidravlik preslər və metal emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən preslər, Material kəsilib atılmadan metal emalı, metalların və ya kermetlərin bişmiş karbidləri üçün digər qruplara daxil edilməyən dəzgahlar, 28.41.40.00 Metal emal edən dəzgahların hissə və mexanizmləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus