E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Rabitə avadanlıqları

Rabitə avadanlıqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Radio və televiziya ötürücü avadanlıqları; televiziya kameraları və aparat studiya kompleksləri, Qəbuledici aparatlar qoşulmuş ötürücü aparatlar, Televiziya kameraları, Kabelli telefon və teleqraf rabitəsi üçün elektron aparatlar, Əl (naqilsiz) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti, Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları, İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar, Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri,  Bütün növlərdən olan antennalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri, Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular, Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğuların hissələri, Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğuların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus