E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Bərkidici və ya vintaçan məmulatlar

Bərkidici və ya vintaçan məmulatlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivli bəndləmə məmulatları, Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivsiz bəndləmə məmulatları, Misdən hazırlanmış yivsiz və yivli bəndləmə məmulatları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus