E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər elektron və elektrik naqilləri və kabelləri

Digər elektron və elektrik naqilləri və kabelləri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Digər elektron və elektrik naqilləri və kabelləri, İzolə edilmiş dolaq məftilləri, Koaksil kabelləri və sair koaksil elektrik cərəyanı naqilləri, 1000 V-dək gərginlik üçün hesablanmış sair elektrik cərəyanı naqilləri, 1 kvt-a qədər gərginlikli güc kabelləri, Çevik dəyişkən güc kabelləri, Quraşdırıcı məftillər, İşıqlandırıcı şnurlar, Şlanqlı məftillər, 1000 V-dan çox gərginlik üçün hesablanmış sair elektrik cərəyanı naqilləri, 1 kvt və ondan çox gərginlikli güc kabelləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus