E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Çınqıl, qum, gil və kaolin

Çınqıl, qum, gil və kaolin

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Çınqıl və qum, Təbii qum, Kvars qumu və ya sənaye təyinatlı qum, Tikinti təyinatlı qum, Qranulalar, daş qırıntıları və daş tozu; xırda çaydaşı, çınqıl, qırma daş və ya xırdalanmış daş, Çınqıl, qırma daş və xırda çay daşı, Çınqıl, Qırma daş və xırda çay daşı, Xırdalanmış daş,Mərmər qranulası, qırıntısı və tozu, Sair daş qranulası, qırıntısı və tozu, Sənayedə istifadə edilən şlakların qarışığı və oxşar tullantılar, yaxud tikintidə işlətmək üçün eyni məqsədlə istifadə edilməyən çay daşı, çınqıl, xırda çay daşı və çaxmaq daşı, Makadam: qudronlanmış makadam, Tikintidə istifadə olunan posa (şlak), Yol örtüyü üçün istifadə olunan daş (qudronlanmış makadam), Gil və kaolin, Kaolin və sair kaolin gilləri, Kaolin, Kaolin gilləri, Sair gillər, andaluzit, kianit və sillimanit; millit, şamot və dinas torpaqları, Bentonit, attapulqit və sepiolit gilləri, Odadavamlı gil, Adi gil və tikinti təyinatlı gil (kərpiç, boru, keramit və sement istehsalı üçün olan gil də daxil olmaqla) ,Şamot gili

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus