E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Lifli bitkilər

Lifli bitkilər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Xam pambıq, 1-ci sort xam pambıq, 2-ci sort xam pambıq, 3-cü sort xam pambıq, 4-cü sort xam pambıq, Kətandan, adi çətənə və ramidən başqa toxuculuq lifləri və cüt, kənaf, Kənaf, Sair liflər, Kətan və adi çətənə; emal edilməmiş sair toxuculuq lifləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus