E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və aksesuarlar

Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və aksesuarlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim, gəzinti geyimi və sair geyim, geyim aksessuarları və hissələri, Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksessuarları, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj idman kostyumları, xizəksürmə kostyumları, çimərlik paltarları və sair geyimlər, İdman kostyumları, Xizəksürmə kostyumları, Kişi və oğlanlar üçün çimərlik paltarları, Qadın və qızlar üçün çimərlik paltarları, Sair paltarlar, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin sair aksessuarları, geyimin və onun aksessuarlarının hissələri, Şal, şarf, kaşne və sair, Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları, Sair geyim aksessuarları, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim, sair geyim və sair geyim aksessuarları, Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun aksessuarları, İdman kostyumları, xizəksürmə geyimləri və çimərlikpaltarları; maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, sair geyimlər, Kişi və oğlanlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər, Kişi və oğlanlar üçün pambıq idman kostyumları, Kişi və oğlanlar üçün sair yun geyimlər, Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər, Kişi və oğlanlar üçün sair materiallardan geyimlər, Qadın və qızlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər, Qadın və qızlar üçün pambıq idman kostyumları, Qadın və qızlar üçün sair yun geyimlər, Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər, Qadın və qızlar üçün sair materiallardan geyimlər, Xizəksürmə kostyumlar, Kişi və oğlanlar üçün üzgüçülük tumanları, Qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları, Digər qruplara daxil edilməyən, maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma materiallar dan əl dəsmalları, şallar, qalstuklar, beşbarmaq əlcəklər və sair hazır geyim əşyaları; Geyimin və onun aksessuarlarının hissələri, Cib dəsmalları, Şal, şarf, kaşne və sair, Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları, Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər, Sair geyim aksesuarları, Geyimin dəri aksessuarları; fetrdən və toxunmayan materiallardan geyim; örtüklü toxunma materiallardan hazır geyimlər, Təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları, Qoruyucu əlcəklər, Kəmər və patrondaşlar, Sair dəri aksessuarlar, Fetrdən və ya toxunmayan materiallardan, hopdurma və ya örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər, Şlyapalar və papaqlar, Şlyapa formaları, şlyapa qəlibləri, şlyapanın təpə və örtük hissələri, Fetrdən şlyapa qəlibləri, kolpakları və hissələri, Şlyapa üçün hörülmüş yarımfabrikatlar, Şlyapalar və sair papaqlar; saç üçün torlar, Fetr şlyapaları və sair papaqlar, Hörmə şlyapa və sair papaqlar, Trikotaj şlyapa və s. papaqlar, saç torları və sair, Rezin və ya plastik papaqlardan, təhlükəsizlik kəməri olan papaqlardan və asbest papaqlardan başqa, sair papaqlar, papaq lentləri, astarları, çexolları, şlyapa karkasları, əsasları, papaq günlükləri və qayışları, Təbii xəzdən və s. şlyapa və sair papaqlar, Şlyapa və papaqlar üçün astar, çexol və karkaslar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus