E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Diri ev quşları və onların yumurtaları

Diri ev quşları və onların yumurtaları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Diri ev quşları, Diri quşlar, Valideyn sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar, Valideyn sürüsündən olan xoruz, Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan toyuq Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq, Valideyn sürüsündən olan cücə, Valideyn sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq, Sənaye sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar, Sənaye sürüsündən olan xoruz, Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan toyuq, Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq, Sənaye sürüsündən olan cücə, Sənaye sürüsündən olankökəltmədə olan toyuq, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli toyuqlar, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli xoruz, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan toyuq, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan cavan toyuq, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücə, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücələr-broylerlər, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli kökəltmədə olan toyuqlar, Hind xoruzu, Hind toyuğu,Cavan hind toyuğu, 1 həftədən 2 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi, həftədən 17 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi, həftədən yuxarı ətlik hind toyuğu, Kökəltmədə olan hind toyuqları, Sair quşlar, Diri qazlar, Qazlar, Erkək qaz, Dişi qaz, 1 həftədən 27 həftəyədək olan cavan qaz, Cavan ətlik qaz 1 həftədən 4 həftəyədək olan qaz balası, Kökəltmədə olan qaz, Ördəklər və firəng toyuqları, Ördəklər, Erkək ördək, Yumurtlayan ördək, Cavan ördək, Ördək balası, Ördək balaları-broyler, Kökəldilmiş ördəklər, Firəng toyuqu, Firəng xoruzu, Təzə qabıqlı yumurtalar,Təzə qabıqlı toyuq yumurtaları, Toyuq yumurtaları, Valideyn sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası, Valideyn sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası, Sənaye sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası, Sənaye sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yaşlı toyuğun yumurtası, Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cavan toyuğun yumurtası, Sair ev quşlarının təzə qabıqlı yumurtaları, Qaz yumurtaları, Ördək yumurtaları, Sair quşların yumurtaları, Bala çıxarmaq üçün yumurtalar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus