E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Avtonəqliyyat vasitələri

Avtonəqliyyat vasitələri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Avtomobillər üçün daxiliyanma mühərrikləri, Avtomobillər üçün silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dək olan, qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri, Avtomobillər üçün silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dən çox olan, qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri, Sərnişin minik avtomobilləri, Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dək olan, qığılcımla alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər, Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə avtomobillər. Sərnişin daşımaq üçün sair avtomobillər, Sair sərnişin avtomobilləri, On və daha artıq sərnişin daşımaq üçün avtomobillər, Yük daşımaq üçün avtomobillər, Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə yük nəqliyyatı vasitələri, Qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri ilə təchiz edilən yük daşımaq üçün nəqliyyat vasitələri; yük daşımaq üçün sair təzə nəqliyyat vasitələri, Yarımqoşqular üçün yol traktorları, Avtomobillər üçün mühərrikli şassilər, Xüsusi təyinatlı avtomobillər, Qaldırıcı kranlar, Yolsuzluq şəraitində istifadə edilmək üçün özüboşaldanlar, Avtokranlar, Qar üzərində gedənlər; qolf meydançaları və s üçün mühərriklə təchiz edilən avtomobillər, Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı avtomobillər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus