E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Şəkər (qənd)

Şəkər (qənd)

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Xam və ya təmizlənmiş qamış, yaxud çuğundur şəkəri; patka, Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri, Təmizlənmiş qamış və ya çuğundur şəkəri və bərk halda kimyəvi təmiz, ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmayan saxaroza, Bərk şəkilli ağ şəkər, Bərk şəkilli sair şəkər, Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış təmizlənmiş qamış və ya çuğundur şəkəri, qayınağacı şəkəri və qayınağacı siropu, Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış qamış və ya çuğundur şəkəri, Qayınağacı şəkəri və siropu, Melassa (patka),Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər istehsalının sair tullantıları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus