E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sair parçalar

Sair parçalar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Yun və trikotaj parçalar, Kağız parçalar, toxuma parçalar, yun və trikotaj parçalar, Kağız parçalar, Toxuma parçalar, Yun parçalar, Trikotaj parçalar, Maşın və ya ələ toxunmuş trikotaj parçalar, Maşın və ya ələ toxunmuş xovlu trikotaj parçalar, Uzunxovlu trikotaj parçalar, Kəsikxovlu trikotaj parçalar, Sair xovlu trikotaj parçalar, Maşın və ya ələ toxunmuş sair trikotaj parçalar, Kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş trikotaj parçalar, Sair trikotaj parçalar, Sair yun və ya trikotaj parçalar, oxşar toxuma yun parçalar da daxil edilməklə

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus