E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Gübrələr və azot birləşmələri

Gübrələr və azot birləşmələri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Nitrat turşusu; sulfonitrat turşusu; ammonyak, Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları, Ammonyak, Ammonium xlorid; nitritlər, Nitrat turşusunun kalium duzları, Triammoniumfosfat, Ammonium karbonatlar, Mineral və ya kimyəvi azot gübrələri, Sidik cövhəri, Ammonium sulfat, Ammonium nitrat, Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları, Kalsium sianamid, Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları, Sair mineral və ya kimyəvi azot gübrələri, Ammonium- nitratla kalsium karbonatın qarışıqları, Sair azot birləşmələri və qarışıqları, Mineral və ya kimyəvi fosfor gübrələri, Superfosfat, İkiqat superfosfat, Fosforit unu, Presipitat, Sair fosfat gübrələri, Mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri, Kalium xlorid, Kalium sulfat, Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri, Natrium nitrat,  Digər qruplara daxil edilməyən gübrələr, Üç qidalandırıcı gübrə; azot, fosfor və kalium gübrələri, Ammonium hidrogenfosfat (diammonium fosfat), Monoammonium fosfat, İki qidalandırıcı gübrə; azot və fosfor gübrələri, İki qidalandırıcı gübrə; fosfor və kalium gübrələri, Kalium-nitrat, Digər qruplara daxil edilməyən mineral və ya kimyəvi gübrələr (azot, fosfor, kalium), Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri, Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus