E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Mexaniki ötürücülü alətlər

Mexaniki ötürücülü alətlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Əllə işlədilən elektromexaniki alətlər; sair portativ elektik alətləri, Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətləri, Sair portativ elektromexaniki əl alətləri, Mexaniki ötürücülü əl alətlərinin hissələri, Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətlərinin hissələri, Sair portativ elektromexaniki əl alətlərinin hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus