E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Selüloz

Selüloz

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Ağac sellülozu və sair lifli materiallardan sellüloz, Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər, Həll olunan növlərdən başqa, natriumlu və ya sulfatlı kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, İynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu, Enliyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu, Həll olunan növlərdən başqa, sulfatlı ağac sellülozu, İynəyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu, Enliyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu, Mexaniki yolla alınan ağac sellülozu, yarımsellüloz, ağac sellülozundan başqa, sair lifli materiallardan sellüloz, Ağac kütləsi, Yarımsellüloz, Sair lifli bitki materiallarından kağız kütləsi

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus