E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Plastmasdan sair məmulatlar

Plastmasdan sair məmulatlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Plastmasdan geyim əşyaları (əlcəklər də daxil edilməklə) və onun aksessuarları,  Digər qruplara daxil edilməyən sair plastmas məmulatlar, Rulonlarda və ya yastı formada eni 20 sm-dən çox olmayan plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr, plyonkalar, folqalar, Sair özyapışan plastmas tavalar, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər və sair yastı formada məmulatlar, Plastmasdan yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar, Digər qruplara daxil edilməyən lampa və işıqlandırma armaturasının plastmas hissələri, plastmasdan işıqlanan göstəricilər və s., Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları, Plastmasdan mebel, nəqliyyat vasitələri və s. üçün furnitura heykəlciklər və sair bəzək əşyaları, Plastmastdan sair məmulatlar, Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar, Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus