E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa)

Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa)

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Yazı makinaları, mətnlərin işlənməsi üçün maşınlar və kalkulyatorlar, Yazı makinaları və mətnlərin işlənməsi üçün maşınlar, Elektron kalkulyatorlar , çoxaldıcı maşınlar, ünvanlaşdırıcı maşınlar, Mühasibat maşınları, kassa aparatları,franko edən hesablayıcı maşınlar,bilet-kassa maşınları və oxşar maşınlar, o cümlədən qurğular, Ofis maşınları və onların hissələri, Optik sistemli və ya kontakt tipli fotosurətçıxarma maşınları və termosurətçıxarma aparatları, Dəftərxana tipli vərəq ofset çap maşınları, Sair ofis maşınları, Yazı makinalarının və kalkulyatorların hissə və ləvazimatları, Sair ofis maşınlarının hissələri və ləvazimatları, Fotosurətçıxarma aparatlarının hissələri və ləvazimatları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus