E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Toxuculuq materialları

Toxuculuq materialları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Pambıq liflərindən başqa təbii liflərdən parçalar, Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar,Daranmış və ya kardo daranmış heyvan yunundan və ya heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar, Kətan parçalar, Tərkibində 85%-dən çox kətan olan kətan parçalar, Tərkibində 85%-dən az kətan olan pambıq qatılmış kətan parçalar, Tərkibində 85%-dən az kətan olan sair qatışıqlı kətan parçalar, Cut və sair toxuculuq liflərindən naxışlı parçalar (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa), Sair toxuculuq bitki liflərindən naxışlı parçalar, Pambıq parçalar, Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən az olan rənglənməmiş pambıq parçalar, Tibbi tənzif, Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən az olan rənglənmiş pambıq parçalar, Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan rənglənməmiş pambıq parçalar, Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan rənglənmiş pambıq parçalar, Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan pambıq parçalar, denim, Süni saplardan və ştapel liflərindən parçalar, Sintetik liflərin ipliyindən və süni liflərin ipliyindən parçalar, Yuksək davamlılığı olan sintetik və süni saplardan parçalar, Sintetik kompleks saplardan parçalar, Süni kompleks saplardan parçalar, Sintetik ştapel liflərindən parçalar, Tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan parçalar, Rənglənməmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar, Rənglənmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar, Daranmış yun qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar, Sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar, Süni ştapel liflərindən parçalar, Rənglənməmiş süni ştapel liflərdən parçalar, Rənglənmiş süni ştapel liflərdən parçalar, Sancaqvari xovlu, tiftikli dəsmallar və sair xüsusi parçalar, Toxuma kağız parçalar və sinel parçalar (sair xovlu parçalar və ensiz parçalar),  Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar, Tiftikli dəsmal və oxşar parçalar, Qaytanlı parçalar, Sair xovlu dəsmallıq parçalar və oxşar xovlu toxuma parçalar (ensiz parçalardan başqa), Tənzif (ensiz parçalardan başqa), Xalçalardan başqa, qarışıq toxuma parçalar, Şüşə lifindən toxuma parçalar (ensiz parçalar da daxil edilməklə), Süni toxuma parçalar,Süni toxuma parçalar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus