E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Məişət elektron avadanlıqları

Məişət elektron avadanlıqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Radioqəbuledicilər, Xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməməklə işləyən radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan radioqəbuledicilərdən başqa), Yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər, Radioqəbuledici, səs və ya videoyazı, yaxud əksetdirici aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya qəbulediciləri, Səs və təsvir yazan, onları səsləndirən və göstərən aparatlar, Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kasseta pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar, Maqnit lentli yazma qurğuları və sair səs yazan aparatlar, Video kameralar və sair təsviryazan və ya göstərən aparatlar, İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitor və projektorlar, Radotelefon və ya radioteleqraf rabitəsi üçün mikrofonlar, səsucaldanlar, qəbuledici aparatlar, Mikrofonlar və onlar üçün dayaqlar, Səsucaldanlar; qulağa taxılan telefonlar, qulaqlıqlar və o cümlədən mikrafonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular, Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio gücləndirici qurğular, Digər qruplara daxil edilməyən radio-telefon və ya radioteleqraf rabitəsi üçün qəbuledici aparatlar, Səs və video qurğularının hissələri, Radio qəbuledici və radiovötürücülərin hissələri, Eelektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans oyunları üçün pultlar\

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus