E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Xüsusi geyimlər

Xüsusi geyimlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kişilər üçün iş geyimləri, Kişilər üçün istehsalat və peşə komplektləri, gödəkçələri və bleyzerləri, Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat komplektləri, Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq istehsalat komplektləri, Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri, Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri,Kişi və ya oğlanlar üçün peşə pencəyi və blayzerləri, Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə pencəyi və blayzerləri, Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri, Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri, Kişilər üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinizonlar, bric və şortlar, Kişi və ya oğlanlar üçün peşə şalvarı, bric və s., Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s., Kişi və ya oğlanlar üçün süni materiallardan peşə şalvarı, bric və s. Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kombinezonlar, Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən istehsalat kombinezonları, Qadınlar üçün iş geyimi ,Qadınlar üçün istehsalat və peşə komplektləri və gödəkçələri, Qadın və ya qızlar üçün istehsalat komplektləri ,Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat komplektləri, Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri, Qadın və ya qızlar üçün istehsalat jaketləri, Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat jaketləri, Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat jaketləri, Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat jaketləri, Qadınlar üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar, Qadın və ya qızlar üçün peşə şalvarı, bric və s., Qadın və ya qızlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s., Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən peşə şalvarı, bric və s., Qadın və ya qızlar üçün kombinezonlar, Qadın və ya qızlar üçün pambıq kombinezonlar, Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən isthsalat kombinezonları, Sair iş geyimləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus