E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar

Emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş balıq, Soyudulmuş balıq, balıq filesi və balığın sair əti, Təzə və ya soyudulmuş balıq, Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi, Balığın təzə və ya soyudulmuş sair təzə əti, Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü, Dondurulmuş balıq, Dondurulmuş bütöv dəniz balığı, Dondurulmuş bütöv şirin su balığı, Dondurulmuş balıq filesi, Dondurulmuş balıq əti ,Balığın dondurulmuş qara ciyəri və kürüsü, Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş balıq; balıq kürüsü və kürü əvəzeiciləri, Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş, hisə verilməmiş balıq filesi, Başqa üsulla konservləşdirilmiş balıq qara ciyəri, kürüsü; yeməli balıq unu, Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq, Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq, Qaxac olunmuş balıq; yeməli balıq unu, Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə, Başqa üsulla hazırlanmış və ya konsevləşdirilmiş balıq, Hazır balıq məhsulları, Hazır balıq xörəkləri, Balıq kürüsü və kürü əvəzediciləri, Kürü, Təbii kürü, Kürü əvəzediciləri, Dondurulmuş, ilkin emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş, xərçəngkimilər, molyuskalar və digər suda yaşayan sair su onurğasızları, Dondurulmuş xərçəngkimilər, Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş molyuskalar, Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş suda yaşayan sair su onurğasızları, Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər, başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar, Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər, Başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar,  Digər qruplara daxil edilməyən balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və suda yaşayan sair onurğasız heyvanlardan insan qidası üçün yaramayan balıq unu, yeməyi və briketləri, Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından insan qidası üçün yaramayan balıq unu, yeməyi və briketləri, Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından sair yeyilməyən məhsullar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus