E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatları

Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Ev təsərrüfatında istifadə üçün hazır toxuculuq məmulatları, Elektrik yun odeyallarından başqa, odeyallar və yol şalları, Yun odeyallar və yol şalları, Sintetik odeyallar, Sair toxuculuq materiallarından odeyallar və yol şalları, Yataq ağları, Trikotaj yataq ağları, Pambıq, kətan və sair yataq ağları, Sair qeyri-parça yataq ağları, Yeməkxana ağları, Trikotaj yeməkxana ağları, Pambıq, kətan və sair yeməkxana ağları, Sair qeyri-parça yeməkxana ağları, Tualet və mətbəx ağları, Tiftikli pambıq parçalardan tualet və mətbəx ağları,  Sair toxuculuq materiallarından tualet və mətbəx ağları, Qeyri-parça tualet və mətbəx ağları, Pərdələr (bəzək pərdələri də daxil edilməklə) və interyerlər üçün pəncərə pərdələri; pərdə və ya büzməli yataq ağları, Trikotaj pərdələr, Parça pərdələr, Qeyri-parça pərdələr, Digər qruplara daxil edilməyən sair mebeldekorasiya məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s. hazırlanması üçün parçalar və iplik komplektləri, Qobelen, belçika qobeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar, Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları, Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri,  Sair hazır toxuculuq məmulatları, Əmtəələrin qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və torbalar, Əmtəələrin qablaşdırılması üçün pambıq torba və zənbillər, Əmtəələrin qablaşdırılması üçün trikotaj və polietilen torba və zənbillər, Sair toxuculuq materiallarından torba və zənbillər. Brezentlər, qayıqlar, yaxtalar və ya üzən desant vasitələri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər, tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə), Brezentlər, örtüklər və markizlər, Tentlər,  Yelkənlər, Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar, Paraşütlər (diricabllar üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və rotoşütlər; onların hissələri, Sırınmış yorğanlar, sırınmış pərğu yorğanlar, divan yastıqçaları. yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq ləvazimatları, Yataq kisələri, Sair yataq ləvazimatları, Sair hazır toxuculuq məmulatları (linelium, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə)

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus