E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal məmulatları

Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Vanna otağı və mətbəx üçün metal məmulatlar, Dəmir, polad və ya alüminiumdan əlüzyuyanlar, qabyuyanlar vannalar və sair sanitariya-texnika məmulatları və onların hissələri, Dəmir, polad və ya alüminiumdan yeməkxana, mətbəx, məişət məmulatları və onların hissələri, Sair metal məmulatları, Qeyri nəcib metallardan zirehlə örtülmüş və ya armaturlaşdırılmış seyflər, odadavamlı şkaflar və qapılar, Qeyri nəcib metallardan kağız üçün altlıqlar, kağız üçün dayaqlar, qələm altlıqları, dəftərxana - möhür altlıqları və oxşar ofis və ya stolüstü avadanlıqlar, Qeyri nəcib metallardan özütikənlər və qovluqlar üçün alət, dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər, zolaqlar şəklində pərçimlər, Qeyri nəcib metallardan heykəlciklər və sair bəzək əşyaları, fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və güzgülər üçün çərçivələr, Qeyri nəcib metallardan cəftələr, həncamalar, halqalar və s. məmulatlar, Gəmi və qayıq mühərrikləri və onların kəsici lövhələri, Qeyri nəcib metallardan hazırlanan digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatlar, Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah və onların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus