E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Qıfıllar və həncamalar

Qıfıllar və həncamalar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Metal əsasında mebel və nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri üçün hazırlanmış asma qıfıllar, cəftələr, Metal əsasında hazırlanmış sair qıfıllar, Qıfıllarla təchiz edilmiş bərkitmələr, bərkitməli karkaslar, qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar, Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu, bərkitmələr və oxşar məmulatlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus