E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqlar

Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Mərkəzdənqaçma süd separatorları, Süd sənayesi üçün avadanlıq, Dənin və ya qurudulmuş tərəvəzin xırdalanması və ya emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar, Şərab, sidr, meyvə şirələri və oxşar içkilərin istehsalında istifadə edilən avadanlıqlar, Qeyri-elektrik çörəkbişirmə sobaları; yemək hazırlamaq və ya qızdırmaq üçün qeyri-məişət avadanlığı, Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular, Digər qruplara daxil edilməyən, yeyinti məhsullarının və içkilərin, o cümlədən piy və ya yağların sənaye üsulu ilə hazırlanması və ya istehsalı üçün avadanlıq, Tütün hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıq, Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin təmizlənməsi və çeşidlənməsi üçün maşınlar, Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütünün emalı üçün maşınların hissələri, İçkilərin emalı üçün maşınların hissələri, Yeyinti məhsullarının emalı üçün maşınların hissələri, Tütün emalı üçün maşınların hissələri, Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin çeşidlənməsi üçün maşınların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus